مقالات و پایان نامه ها

نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد فرزندان

نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد فرزندان خانواده تاثیر عمیقی در کودک می‌گذارد و شخصیت او را پی‌ریزی می‌کند. اگر محیط خانواده سالم باشد کودک دارای اعتماد به‌ نفس ، مهر و محبت و احساس ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پیشگیری به عنوان بهترین شیوه مقابله با اعتیاد

پیشگیری به عنوان بهترین شیوه مقابله با اعتیاد   اساس پیشگیری تعلیم و تربیت ، راهنمایی ، مشورت و ارشاد خانواده‌هاست این آموزش باید در یک طیف گسترده اعم از رسمی و غیر رسمی صورت ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

اثرات دارویی مواد مخدر-آسیب پذیری جوانان در دوران بلوغ

اثرات دارویی مواد مخدر مصرف مواد مخدر و دیگر ترکیبات اعتیادآور بعلت اثرات دارویی ویژه خود تغییراتی در سطح فیزیولوژی و بیولوژی شخص بوجود می‌آورد که قسمت مهم این تغییرات بر روی سلسله اعصاب مرکزی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

انواع اعتیاد-ویژگیهای افراد معتاد

انواع اعتیاد اعتیادات مجاز اعتیادات مجاز عبارتند از: وابستگی و تداوم در مصرف موادی که به عنوان دارو شناخته شده بطور طبیعی یا صناعی بدست می‌آید. و شامل بسیاری از مواد دارویی بویژه آرام بخشها ادامه مطلب…

By 92, ago